Александер Халвоник

/Александер Халвоник
Александер Халвоник 2018-08-21T17:18:03+00:00

Project Description

Александер Халвоник (1945) – прозаист, критичар, публицист и преведувач. Завршил студии по француски и словачки јазик и литература на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Коменски“ во Братислава. Извршувал повеќе редакторски функции, а од 2002 година е директор на Литературно-информацискиот центар во Братислава.

Related Articles