Марјан Стојковски

/, Галерија, Блесок бр. 76/Марјан Стојковски

Марјан Стојковски

Празен портрет бр.5

Животна црта

 

Овие фото портрети не содржат луѓе, а нивната празнина ги остава отворени за безбројни и повторни влегувања. Можете да ги испитувате сликите огледувајќи се во нив, и можеби ќе откриете дека разликата помеѓу внатрешното и надворешното губи на значење.

Кога постоењето ќе дојде до својот крај, присуството станува обезличено: метафора применета врз избришаните портрети.

Овие стравови се однесуваа на претставувањето на една личност, односно колку една слика на личноста е нејзин вистински портрет.

Празен портрет бр.21

Животна црта

 

Овие фото портрети не содржат луѓе, а нивната празнина ги остава отворени за безбројни и повторни влегувања. Можете да ги испитувате сликите огледувајќи се во нив, и можеби ќе откриете дека разликата помеѓу внатрешното и надворешното губи на значење.

Кога постоењето ќе дојде до својот крај, присуството станува обезличено: метафора применета врз избришаните портрети.

Овие стравови се однесуваа на претставувањето на една личност, односно колку една слика на личноста е нејзин вистински портрет.

Празен портрет бр.60

Животна црта

 

Овие фото портрети не содржат луѓе, а нивната празнина ги остава отворени за безбројни и повторни влегувања. Можете да ги испитувате сликите огледувајќи се во нив, и можеби ќе откриете дека разликата помеѓу внатрешното и надворешното губи на значење.

Кога постоењето ќе дојде до својот крај, присуството станува обезличено: метафора применета врз избришаните портрети.

Овие стравови се однесуваа на претставувањето на една личност, односно колку една слика на личноста е нејзин вистински портрет.

Празен портрет бр.7002

Животна црта

 

Овие фото портрети не содржат луѓе, а нивната празнина ги остава отворени за безбројни и повторни влегувања. Можете да ги испитувате сликите огледувајќи се во нив, и можеби ќе откриете дека разликата помеѓу внатрешното и надворешното губи на значење.

Кога постоењето ќе дојде до својот крај, присуството станува обезличено: метафора применета врз избришаните портрети.

Овие стравови се однесуваа на претставувањето на една личност, односно колку една слика на личноста е нејзин вистински портрет.

Животна црта бр.22

Животна црта

 

Овие фото портрети не содржат луѓе, а нивната празнина ги остава отворени за безбројни и повторни влегувања. Можете да ги испитувате сликите огледувајќи се во нив, и можеби ќе откриете дека разликата помеѓу внатрешното и надворешното губи на значење.

Кога постоењето ќе дојде до својот крај, присуството станува обезличено: метафора применета врз избришаните портрети.

Овие стравови се однесуваа на претставувањето на една личност, односно колку една слика на личноста е нејзин вистински портрет.

Животна црта бр.3

Животна црта

 

Овие фото портрети не содржат луѓе, а нивната празнина ги остава отворени за безбројни и повторни влегувања. Можете да ги испитувате сликите огледувајќи се во нив, и можеби ќе откриете дека разликата помеѓу внатрешното и надворешното губи на значење.

Кога постоењето ќе дојде до својот крај, присуството станува обезличено: метафора применета врз избришаните портрети.

Овие стравови се однесуваа на претставувањето на една личност, односно колку една слика на личноста е нејзин вистински портрет.

Огледало бр.11

Животна црта

 

Овие фото портрети не содржат луѓе, а нивната празнина ги остава отворени за безбројни и повторни влегувања. Можете да ги испитувате сликите огледувајќи се во нив, и можеби ќе откриете дека разликата помеѓу внатрешното и надворешното губи на значење.

Кога постоењето ќе дојде до својот крај, присуството станува обезличено: метафора применета врз избришаните портрети.

Овие стравови се однесуваа на претставувањето на една личност, односно колку една слика на личноста е нејзин вистински портрет.

Огледало бр.13

Животна црта

 

Овие фото портрети не содржат луѓе, а нивната празнина ги остава отворени за безбројни и повторни влегувања. Можете да ги испитувате сликите огледувајќи се во нив, и можеби ќе откриете дека разликата помеѓу внатрешното и надворешното губи на значење.

Кога постоењето ќе дојде до својот крај, присуството станува обезличено: метафора применета врз избришаните портрети.

Овие стравови се однесуваа на претставувањето на една личност, односно колку една слика на личноста е нејзин вистински портрет.

Огледало бр.24

Животна црта

 

Овие фото портрети не содржат луѓе, а нивната празнина ги остава отворени за безбројни и повторни влегувања. Можете да ги испитувате сликите огледувајќи се во нив, и можеби ќе откриете дека разликата помеѓу внатрешното и надворешното губи на значење.

Кога постоењето ќе дојде до својот крај, присуството станува обезличено: метафора применета врз избришаните портрети.

Овие стравови се однесуваа на претставувањето на една личност, односно колку една слика на личноста е нејзин вистински портрет.

Огледало бр.35

Животна црта

 

Овие фото портрети не содржат луѓе, а нивната празнина ги остава отворени за безбројни и повторни влегувања. Можете да ги испитувате сликите огледувајќи се во нив, и можеби ќе откриете дека разликата помеѓу внатрешното и надворешното губи на значење.

Кога постоењето ќе дојде до својот крај, присуството станува обезличено: метафора применета врз избришаните портрети.

Овие стравови се однесуваа на претставувањето на една личност, односно колку една слика на личноста е нејзин вистински портрет.

Животна црта

 

Овие фото портрети не содржат луѓе, а нивната празнина ги остава отворени за безбројни и повторни влегувања. Можете да ги испитувате сликите огледувајќи се во нив, и можеби ќе откриете дека разликата помеѓу внатрешното и надворешното губи на значење.

Кога постоењето ќе дојде до својот крај, присуството станува обезличено: метафора применета врз избришаните портрети.

Овие стравови се однесуваа на претставувањето на една личност, односно колку една слика на личноста е нејзин вистински портрет.

АвторМарјан Стојковски
2018-08-22T12:57:34+00:00 март 1st, 2011|Categories: Изложба, Галерија, Блесок бр. 76|