Изложеност, 2010

Изложеност, 2010

Мојот концепт како скулптурата функционира во просторот е дека таа е статична точка во светот кој се движи. Целата идеја на ИЗЛОЖЕНОСТ е дека #1 ова дело, создадено во одредено време и вкопано в земја, со тек на време реагира на промените на околината. Една од познатите промени, која се случува, е наголемувањето на нивото на морињата, како последица на глобалното затоплување. За мене е најважно дека во времето на создавањето ова дело е во комуникација со гледачот, оној кој гледа додека ја одминува скулптурата, сместена на врв од насип, и дека гледачот и делото се на исто рамниште. #2 Делото не може да има постамент. Со тек на време, доколку се покаже дека поради кревањето на нивото на морето ќе треба да се крене и нивото на насипот, тоа ќе значи дека делото постепено ќе биде закопувано.

АвторЕнтони Гормли
2018-08-21T17:20:56+00:00 мај 19th, 2012|Categories: Осврти, Галерија, Блесок бр. 83|