Читање на тишината

/, Блесок бр. 71-73/Читање на тишината

Читање на тишината

Изградба на писмото
Симулација на соучесникот
Хорови на обичната смрт
Космичка верзија
Привиди на Медитеранот
Можен распоред на стиховите
Имиња на копнежот, женско име
Доживување на собата

Зборував за неизбежното враќање.
Тие ги чуваа своите утрински маски.

Небото откриваше милиони…
Улиците беа натопени:
дождовите обично наминуваат во ова време од годината.
Децата останаа поштедени
од празни насетувања и восхитувања.
Светот е изговорен во цитати
– не знам како поинаку.
За многу од неговите особености
ни сега нема соодветни зборови.
И покрај тоа, секоја појава е означена,
барем привремено, барем и погрешно.

Останав затекнат пред трагите на животот.
Тие и понатаму мислат дека има проколнати поети.

Никој од нив не помислува:
Смртта ќе го претвори во голем поет.

2018-08-21T17:21:02+00:00 јуни 30th, 2010|Categories: Поезија, Блесок бр. 71-73|