Некаков крај

/, Блесок бр. 29/Некаков крај

Некаков крај

Ритуалот
Вести
Girl
* * *
Некаков крај
Татковата куќа
Одеон

Мачка
врз белата ограда со турски ќерамиди.
Јаболка,
ожарени од залезот и за миг зрели.
Трње
крај ѕидот – брадести мртовци.
Мрак,
ги искршил портите и полегнал во собите.
Смок
под прагот се измолкнува како стар стопан,
ме кани
внатре
со очите
на татко ми.

АвторГеорги Господинов
2018-08-21T17:21:45+00:00 ноември 1st, 2002|Categories: Поезија, Блесок бр. 29|