Нежност

Нежност

Нежност
Горд
Чистота
Уште само
За наивноста
Се навикнав
Од прошетката
Разденување
Сончоглед
Приквечерина

Висока, ведра соба.
Легнуваш, прстите
ти се на клепките. Надвор
мирисаат наносите,
во вирчињата нарастуваат
лесните ливчиња на мразот.
Ќе дојде ноќта? Сонуваш
за единствено утро, но
притоа само се наталожува снегот:
непрестајно разденување.

АвторВера Прокешова
2018-08-21T17:21:00+00:00 септември 8th, 2010|Categories: Поезија, Блесок бр. 74|