Нежност

Нежност

Нежност
Горд
Чистота
Уште само
За наивноста
Се навикнав
Од прошетката
Разденување
Сончоглед
Приквечерина

Во квартот со викендичките претпладне
во градините лаат кучиња,
цутат разновидни
големи цветови.
Украсните и овошните стебла
спокојно, нашироко растат.
Куќите, стари и нови,
комфорни, се тивки.
Сончевите завеси
се неподвижни.
Чекорам по улиците,
никого
не сретнувам.
Сé е в ред.

АвторВера Прокешова
2018-08-21T17:21:00+00:00 септември 8th, 2010|Categories: Поезија, Блесок бр. 74|