Молитва

Молитва

На овој мал и студен век
Еден човек
Звукот на душата
Пишување песна
Кон македонскиот творец
Послание до сараевскиот летописец Изет Сарајлиќ
Молитва

(Рондо за Христо Полјански)

На овој мал (и студен) век
Му бевме загрејувачи –
Го топлевме со благорек
Му бевме одгледувачи…

На овој мал (и матен) век
Му бевме разбиструвачи –
Развлечени низ бујат тек
Му станавме толкувачи…

На овој мал (и колнат) век
Му бевме добри псувачи –
Нè мунѕоса со горкорек:
Му бевме побарувачи…

На овој мал (и сопнат) век
Му бевме разврзувачи –
Со ѕвек и сек, со непендек,
Сонувачи! Милувачи!…

На овој мал (и клекнат) век
Му бевме поткренувачи –
Му најдовме за простум лек:
Му бевме наздравувачи…

На овој мал (и клоцнат) век
Му бевме обновувачи –
Му бевме потсетник за штрек:
Спасувачи! Дарувачи!…

АвторГане Тодоровски
2018-08-21T17:21:56+00:00 април 1st, 2001|Categories: Поезија, Блесок бр. 20|