Кимо

Еве доаѓа некој што знае
Ден на Независноста
Толку е мрачно во ул. Казински
Прв дожд после изборите
Сламката во коката се ведне
Мојот татко беше мудрец

Избор и превод од англиски: Игор Исаковски

Еј! Еве доаѓа некој што знае
Навистина што сака –
Мој’та златна рипка

АвторРој Чики Арад
2018-08-21T17:21:38+00:00 април 1st, 2004|Categories: Поезија, Блесок бр. 35|