Како мирисаат книгите

/, Блесок бр. 37/Како мирисаат книгите

Како мирисаат книгите

На меѓународната линија Минхен – Солун
Пишување
Огледалото на бродоломникот според песната ГРАД на Констанин Кавафис
Оправдание
Инфинитиви
Молчење
За заборавот
Загубени ракописи
Како мирисаат книгите

Не кријам: пишувам невистинити,
измамнички редови. Постапката
се повторува од текст во текст.
Но, понекогаш може да се наидеи на стихови
со загрижувачка доза на вистина.
Неодамна, тражејќи сосем други
текстови, меѓу ретките ракописи,
ги најдов и следните зборови:
Најзначајни градови се оние
кои се веќе закопани – не вреди
да се основаат нови. Најдобрите јазици
се изумрени – не вреди подобри да се осмислуваат.
Најпочитуваните школи се наоѓале
во сега веќе запуштените градини.
Најинтересните ракописи се загубени…

Вреди да се откријат. За нас, преживеаните
членови на Вавилонската библиотека.

АвторПавле Горановиќ
2018-08-21T17:21:36+00:00 јули 1st, 2004|Categories: Поезија, Блесок бр. 37|