Зошто ли дојде?

Зошто ли дојде?

Зло
Почитта кон Маркс
ЕКГ
Тоа е добро
Писоци
Зошто ли дојде?
Семеен портрет
Одделенија


Препев од англиски: Лидија Димковска

Порано мислев дека постои многу зло на светот,
но иако сум најнежна од пријателите, не можам на цветот во вазата
да не му ги згмечам ливчињата меѓу палецот и показалецот
за да бидам сигурна дека не се пластични.

Од неодамна почнав да се сомневам во самото постоење на злото.
Ми се чини дека сето зло е веќе сторено
додека да сфатиме дека битијата што ги раскрваруваме се вистински.

АвторИман Мерсал
2022-08-31T20:00:47+00:00 август 29th, 2022|Categories: Поезија, Литература, Блесок бр. 145 - 146|