Зошто ли дојде?

Зошто ли дојде?

Зло
Почитта кон Маркс
ЕКГ
Тоа е добро
Писоци
Зошто ли дојде?
Семеен портрет
Одделенија


Требаше да станам лекарка
за да можам со сопствените очи
да го следам ЕКГ-то
и да потврдам дека грутката
е само обичен облак
што на соодветна температура
ќе се распрсне во обични солзи.
Но јас никому не сум му од корист,
а татко ми кој не може да заспие во сопствената постела
сега длабоко спие врз носилка
во една огромна сала.

АвторИман Мерсал
2022-08-31T20:00:47+00:00 август 29th, 2022|Categories: Поезија, Литература, Блесок бр. 145 - 146|