Неколку зборови за компаративната книжевност

/, Литература, Блесок бр. 28/Неколку зборови за компаративната книжевност

Неколку зборови за компаративната книжевност

или За опстанокот на една дисциплина денес

Ќе ви зборувам малку за споредбената книжевност. Тоа ќе биде банална тема. Јас нема да се обидам да дадам дефиниција на споредбената / компаративната книжевност или на прописите на споредбената книжевност. Барањето да се даваат дефиниции и да се предлагаат рецепти е конечно една замка наместена од другите – од претставниците на други дисциплини. Нема да се обидам ни да навлегувам во дебатите за кризата на споредбената книжевност, на книжевните проучувања, бидејќи дијагнозите за кризата се мошне различни. Јас ќе се обидам да ви зборувам за она што денес може да биде функција на споредбената книжевност. Ќе ви понудам само неколку опции. Тоа ќе го направам поаѓајќи од она што го имам слушнато во AILC (Меѓународна Асоцијација за Компаративна Книжевност).

Забелешка: Текстот е прочитан на Научната конференција: „Компаративната книжевност: теорија, методологија, херменевтика“ – Скопје, 01.12.2000 год.

АвторЖан Бесиер
2018-08-21T17:21:47+00:00 октомври 1st, 2002|Categories: Критика, Литература, Блесок бр. 28|