Вечен фашизам

Вечен фашизам

8.
Следбениците мора да се чувствуваат понижени од огромното богатство и сила на нивните непријатели. Кога бев дете ме учеа дека Англичаните се луѓе кои јадат пет оброци на ден. Тие јадеа многу почесто од сиромашните, но трезвени Италијани. Евреите се богати и си помагаат едни на други низ тајна мрежа за меѓусебна помош. Од друга страна, следбениците на Ур-фашизмот мора исто така да бидат убедени дека можат да ги победат нивните непријатели. Така, преку континуирано поместување на реторичкиот фокус, непријателите се претставени истовремено како премногу силни и премногу слаби. Фашистичките влади се осудени да ги губат војните бидејќи тие по конституција се неспособни објективно да ја проценат силата на непријателот.

9.

За Ур-фашизмот не постои борба за живот, туку животот се живее како борба. Затоа, пацифизмот е соработка со непријателот. Тој е лош бидејќи животот е постојано војување. Ова, од друга страна, го носи комплексот на Армагедон. Поради тоа што непријателите треба да бидат поразени, мора да постои и една крајна битка, после која движењето ќе ја преземе контролата врз светот. Но таквото „крајно решение“ имплицира ера на понатамошен мир („златно доба“), која е контрадикторна на принципот на постојана војна. Не постои фашистички водач кој го решил овој парадокс.

10.

Елитизмот е типичен аспект на сите реакционерни идеологии, во тоа што во основа е аристократски, а аристократскиот и милитаристичкиот елитизам сурово имплицира презир кон слабите. Ур-фашизмот може да застапува само популистички елитизам. Секој граѓанин припаѓа на најдобриот народ на светот, членовите на партијата се најдобри меѓу граѓаните, секој граѓанин може (и треба) да стане член на партијата. Но, не може да има патриции без плебејци. Всушност, Водачот, знаејќи дека неговата моќ не е делегирана по демократски пат, туку освоена по пат на сила, исто така знае дека неговата сила се базира на слабоста на масите: тие се толку слаби што им треба и заслужуваат владетел.

11.

Во таква перспектива, секој е образуван да стане херој. Во сите митологии, херојот е исклучително суштество, но во Ур-фашистичката идеологија хероизмот е норма. Овој култ на хероизмот е тесно поврзан со култот на смртта. Не случајно мотото на шпанските фалангисти било Viva la Muerte („Да живее смртта!“). Во нефашистичките општества, на лаичката публика ѝ се вели дека смртта е непријатна, но мора да се пречека достоинствено. На верниците им се кажува дека тоа е болен начин да се достигне натприродна среќа. Спротивно на тоа, Ур-фашистичкиот херој копнее по херојска смрт, која е претставена како најдобра награда за херојски живот. Ур-фашистичкиот херој е нестрплив да умре. Поради тоа негово нетрпение, тој почесто ги праќа другите луѓе во смрт.

12.

Бидејќи и постојаната војна и хероизмот се тешки игри за играње, Ур-фашистот ја префрла својата сила на волја кон сексуалните работи. Ова е основата на мачизмот (кој со себе носи и презир кон жените и нетолеранција и осудување на нестандардните сексуални навики, од девственоста до хомосексуалноста). Бидејќи и сексот е тешка игра за играње, Ур-фашистичкиот херој ја игра преку оружја – правењето на тоа станува замена за вежбање на фалусот.

13.

Ур-фашизмот се базира врз селективен популизам, или, со други зборови, квалитативен популизам. Во демократијата, граѓаните имаат индивидуални права, но граѓаните како целина имаат политичко влијание само во квантитативна смисла – се следат одлуките на мнозинството. За Ур-фашизмот, од друга страна, индивидуите како индивидуалци немаат права, а Народот се смета за квалитативен, монолитен ентитет кој ја искажува Заедничката волја. Бидејќи не постои големо множество на човечки суштества во кое сите би мислеле исто и имале заедничка волја, Водачот се претставува како нивни преведувач. Граѓаните не делуваат, бидејќи ја изгубиле моќта да делегираат. Граѓаните се само повикани да ја играат улогата на Народот. Така, Народот е само театрална фикција. Во иднината ќе се јави ТВ или интернет популизам, во кој емоционалниот одговор на одбрана група на граѓани ќе биде презентиран и прифатен како Глас на Народот.
Поради квалитативниот популизам, Ур-фашизмот мора да биде против „расипаните“ парламентарни влади. Кога некој политичар ќе фрли сомнеж врз легитимитетот на парламентот бидејќи тој веќе не го представува Гласот на Народот, може да намирисаме Ур-фашизам.

14.

Ур-фашизмот зборува Новоговор. Терминот новоговор бил измислен од Џорџ Орвел, во делото 1984, како официјален јазик на она што тој го нарекуваше Ангсоц, англиски социјализам. Ваквите елементи на Ур-фашизмот се најдуваат и во другите форми на диктатура. Сите нацистички или фашистички учебници користеле осиромашен речник со елементарна синтакса, со цел да го ограничат инструментот за комплексно и критичко резонирање.
Истовремено, мора да научиме да ги идентификуваме другите форми на Новоговор, дури кога тие ја имаат навидум невината форма на популарна ТВ емисија.
Ур-фашизмот е сè уште околу нас, понекогаш облечен во цивилна облека. За нас би било многу полесно кога на светската сцена би се појавил некој кој би рекол „Јас сакам повторно да го отворам Аушвиц, сакам Црнокошулашите повторно да парадираат по плоштадите на Италија“. Животот не е така едноставен. Ур-фашизмот може да се врати под најневина маска. Наша должност е да го разоткриеме и со прст да ја посочиме секоја нова инкарнација – секој ден, во секој дел на светот. Вреди да се потсетиме на зборовите на Френклин Рузвелт, изговорени на 4 ноември 1938: „Ако Американската демократија престане да се движи нанапред како жива сила, барајќи деноноќно, преку мирни средства, начини за подобрување на животот на нашите граѓани, фашизмот во нашата земја ќе добие сила.“ Слободата и ослободувањето се задача што не завршува.

Превод на написот на Umberto Eco, Eternal Fascism, објавен во Utne Reader, November-December 1995, страна 57-59.

Преведено од Филип Стојановски. Ова не е е единствен превод на македонски јазик. Некое време по првобитното објавување на овој напис, преведувачот дозна дека Никола Гелевски го превел и објавил истиот текст од Еко во Маргина, при што е употребуван терминот „прафашизам“.

Текстот е објавен на Агора

2018-08-21T17:21:33+00:00 март 1st, 2005|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 41|