Граѓански простор

////Граѓански простор

Граѓански простор

Разгледи за културата на салонот и за граѓанските вредности, од Томислав Османли (2011)

Едиција Индра, книга 09

Авторот на оваа студија се зафатил со обработката на кај нас до сега непозната публицистичка, есеистичка и теоретска тема: граѓанскиот простор не како локација туку како духовен амбиент во кој се развиваат граѓанските вредности и нивниот историски континуитет. Интересирањето на авторот за феноменот на граѓанскиот простор и систем на вредности, потекнува од констатацијата дека тој е повеќекратно дефицитарен кај нас, при што Томислав Османли на самиот почеток на својот релевантен ракопис забележува: „Сè повеќе ми се чини дека сите наши проблеми доаѓаат оттаму што на валиден начин не сме поминале низ една битна социјална и историска институција, граѓанскиот салон.“

Цена: 500 ден.

Купи

ISBN 978-9989-59-357-4, 14×20 см., 312 страници
корица: мат пластифицирана

Дополнителни содржини:

  • Избрани фотографии и илустрации
  • Био-библиографски белешки
АвторТомислав Османли
2018-12-21T10:46:25+00:00 декември 7th, 2012|Categories: Индра, Книги, Есеи|