за Блесок

/за Блесок
за Блесок 2023-01-11T12:52:28+00:00

ПОДАТОЦИ

  • Културна установа Блесок е формирана во февруари 1998, а судски е регистрирана во септември 2000 година
  • „Блесок – литература и други уметности“ е меѓународно списание за… па, за литература и други уметности. „Блесок“ е првото европско интернет списание за култура и уметност. Првиот број на „Блесок“ излезе на 12-ти март 1998.
  • „Блесок“ излегува на секои два месеци, на македонски и на англиски јазик.

Блесок издаваштво

Електронско издание

БЛЕСОК Литература

Проза

Поезија и критика

Есеи

БЛЕСОК Галерија

БЛЕСОК Звук

меѓународен уредувачки одбор

КОНТАКТ

Културна установа Блесок
www.blesok.mk
е-пошта: editor@blesok.mk

адреса: 
ул. Никола Тримпаре 18/2-8
1000 Скопје, Република Северна Македонија