Стефан Маневски

Стефан Маневски

Град што догорува, 1964
графит и туш на хартија, 54.2×58.6
Калина, 1964
гипс, 137x27x17
Јужна ѕвезда, 1965
гипс, 125x50x10
Крилеста скулптура, 1968
метал, 180x162x18
Скулптура XII, 1972/73
метал, 130x97x15
Цртеж б, 1984
сепија на хартија, 67.2×50
Рељеф во црвено, 1979
обоен метал и панел, 100×115
Без наслов, 1993
рељеф (обоен и необоен метал), 135×135
Скулптура X-II, 1977
метал и обоено дрво, 33x33x12
Скулптура X-I, 1978
обоен метал, 59x31x10
Неисправен екран, 1981
обоен метал, 77x56x14.5
Без наслов, 1981
обоен метал
Светлосен информатор 2, 1983
обоен метал, 114x75x21
Мала скулптура, 1984
обоен метал, 25x22x7.5
Скулптура T-5-II/84, 1984
обоен метал, 70x52x13
Силуети (5 скулптури), 1982
бронза, различни димензии
Скулптура Л, 1990/93
обоен метал, 46x66x18
Билјанино 2, 1995
обоен метал, 51x34x20
Решение, 1995
сепија на хартија, 49.5×64
Стефан Маневски во неговото ателје
АвторСтефан Маневски
2018-08-22T13:23:15+00:00 август 1st, 2000|Categories: Изложба, Галерија, Блесок бр. 16|