Скопје Blues & Soul 2004, II дел

/, Галерија, Блесок бр. 39/Скопје Blues & Soul 2004, II дел

Скопје Blues & Soul 2004, II дел

Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison & Band – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Bernard Allison and Igor Isakovski
(фотографии: Игор Исаковски)
Vasja Ivanovski, Bernard Allison, Igor Isakovski
(фотографии: Игор Исаковски)
Ronny Jordan – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Ronny Jordan – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Ronny Jordan – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Ronny Jordan – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Ronny Jordan – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Ronny Jordan – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
Ronny Jordan – USA
(фотографии: Игор Исаковски)
АвторСкопје Blues & Soul 2004, II дел
2018-08-22T13:42:37+00:00 декември 1st, 2004|Categories: Изложба, Галерија, Блесок бр. 39|