Никола Мартиноски

/, Галерија, Блесок бр. 69/Никола Мартиноски

Никола Мартиноски

Без наслов, фломастер на хартија, 22х25 см.
Никола Мартиноски, „Еротски
цртежи“, КИЦ, Скопје, 2009
Без наслов, молив на хартија, 22х14 см.
Никола Мартиноски, „Еротски
цртежи“, КИЦ, Скопје, 2009
Без наслов, молив на хартија, 45х19 см.
Никола Мартиноски, „Еротски
цртежи“, КИЦ, Скопје, 2009
Без наслов, фломастер на хартија, 50х14 см.
Никола Мартиноски, „Еротски
цртежи“, КИЦ, Скопје, 2009
Без наслов, молив на хартија, 50х39 см.
Никола Мартиноски, „Еротски
цртежи“, КИЦ, Скопје, 2009
Без наслов, фломастер на хартија, 21,5х30 см.
Никола Мартиноски, „Еротски
цртежи“, КИЦ, Скопје, 2009
Без наслов, молив на хартија, 19х12,5 см.
Никола Мартиноски, „Еротски
цртежи“, КИЦ, Скопје, 2009
Без наслов, молив на хартија, 12,5х19 см.
Никола Мартиноски, „Еротски
цртежи“, КИЦ, Скопје, 2009
Без наслов, фломастер на хартија, 17,5х15 см.
Никола Мартиноски, „Еротски
цртежи“, КИЦ, Скопје, 2009
Без наслов, фломастер на хартија, 16х16 см.
Никола Мартиноски, „Еротски
цртежи“, КИЦ, Скопје, 2009
Без наслов, фломастер на хартија, 14х9 см.
Никола Мартиноски, „Еротски
цртежи“, КИЦ, Скопје, 2009
Без наслов, фломастер на хартија, 9,5х27,5 см.
Никола Мартиноски, „Еротски
цртежи“, КИЦ, Скопје, 2009
Без наслов, молив на хартија, 44х36,5 см.
Никола Мартиноски, „Еротски
цртежи“, КИЦ, Скопје, 2009
Без наслов, молив на хартија, 22,5х17 см.
Никола Мартиноски, „Еротски
цртежи“, КИЦ, Скопје, 2009
Без наслов, молив на хартија, 9,5х27,5 см.
Никола Мартиноски, „Еротски
цртежи“, КИЦ, Скопје, 2009
Без наслов, фломастер на хартија, 25х18 см.
Никола Мартиноски, „Еротски
цртежи“, КИЦ, Скопје, 2009
Без наслов, акварел, 10х40 см.
Никола Мартиноски, „Еротски
цртежи“, КИЦ, Скопје, 2009
Без наслов, гваш, 32х22 см.
Никола Мартиноски, „Еротски
цртежи“, КИЦ, Скопје, 2009
Без наслов, гваш, 11х23 см.
Никола Мартиноски, „Еротски
цртежи“, КИЦ, Скопје, 2009
Без наслов, акварел, фломастер на хартија, 21х31,5 см.
Никола Мартиноски, „Еротски
цртежи“, КИЦ, Скопје, 2009
Без наслов, фломастер на хартија, 31х21 см.
Никола Мартиноски, „Еротски
цртежи“, КИЦ, Скопје, 2009
Без наслов, фломастер на хартија, 13,5х25,5 см.
Никола Мартиноски, „Еротски
цртежи“, КИЦ, Скопје, 2009
АвторНикола Мартиноски
2018-08-22T13:02:05+00:00 декември 21st, 2009|Categories: Изложба, Галерија, Блесок бр. 69|