Субверзија во црвено, 58. Венецијанско биенале, 2019

/, Галерија, Блесок бр. 130 - 132/Субверзија во црвено, 58. Венецијанско биенале, 2019