Игор Тошевски

Игор Тошевски

©Денис Сарагиновски
Репродукциите подлежат на авторски права и дадени се од страна на авторот само за интернет изданието на списанието Блесок и исклучиво за нивно прегледување преку интернет. Секое натамошно објавување и репродуцирање во било која форма не е дозволено.
©Сашо Димоски
Репродукциите подлежат на авторски права и дадени се од страна на авторот само за интернет изданието на списанието Блесок и исклучиво за нивно прегледување преку интернет. Секое натамошно објавување и репродуцирање во било која форма не е дозволено.
©Денис Сарагиновски
Репродукциите подлежат на авторски права и дадени се од страна на авторот само за интернет изданието на списанието Блесок и исклучиво за нивно прегледување преку интернет. Секое натамошно објавување и репродуцирање во било која форма не е дозволено.
©Сашо Димоски
Репродукциите подлежат на авторски права и дадени се од страна на авторот само за интернет изданието на списанието Блесок и исклучиво за нивно прегледување преку интернет. Секое натамошно објавување и репродуцирање во било која форма не е дозволено.
©Игор Тошевски
Репродукциите подлежат на авторски права и дадени се од страна на авторот само за интернет изданието на списанието Блесок и исклучиво за нивно прегледување преку интернет. Секое натамошно објавување и репродуцирање во било која форма не е дозволено.
©Денис Сарагиновски
Репродукциите подлежат на авторски права и дадени се од страна на авторот само за интернет изданието на списанието Блесок и исклучиво за нивно прегледување преку интернет. Секое натамошно објавување и репродуцирање во било која форма не е дозволено.
©Денис Сарагиновски
Репродукциите подлежат на авторски права и дадени се од страна на авторот само за интернет изданието на списанието Блесок и исклучиво за нивно прегледување преку интернет. Секое натамошно објавување и репродуцирање во било која форма не е дозволено.
©Денис Сарагиновски
Репродукциите подлежат на авторски права и дадени се од страна на авторот само за интернет изданието на списанието Блесок и исклучиво за нивно прегледување преку интернет. Секое натамошно објавување и репродуцирање во било која форма не е дозволено.
©Денис Сарагиновски
Репродукциите подлежат на авторски права и дадени се од страна на авторот само за интернет изданието на списанието Блесок и исклучиво за нивно прегледување преку интернет. Секое натамошно објавување и репродуцирање во било која форма не е дозволено.
АвторИгор Тошевски
2018-08-22T12:34:41+00:00 ноември 10th, 2016|Categories: Изложба, Галерија, Блесок бр. 110|