Иван Блажев

Иван Блажев

Утрински пејсаж во зима, Велес
Птици пред невреме, Свети Николе
Берберница, Радовиш
Средба на пријатели од детството после повеќе од 40 години откако еден од нив емигрирал во САД, Брајчино
Игра со лак и стрела, Гевгелија
Прво капење во сезоната, Трпејца
Формула, Вевчани
Деца за време на ромска свадба, Делчево
Продавач на балони, Скопје
Покриени глави, Долнени
Под туш после пливање, Охридско езеро
Шопинг на зајдисонце, Струмица
Кај германските гробишта од I Светска Војна, Прилеп
Бродот Баунти, Скопје
Делтаплани, Галичица
АвторИван Блажев
2018-08-22T13:17:55+00:00 октомври 7th, 2006|Categories: Изложба, Галерија, Блесок бр. 50|