Зрачења

Зрачења

Елизабета Аврамовска: Уметнички елемент, 1997
фото колаж
Елизабета Аврамовска: Огнен елемент, 1997
фото колаж
Мирна Арсовска: Автопортрет, 1996
инсталација
Станко Павлески: Архитектони – Психофобични II
1989/90, заварен метал, 250x60x180
Мирна Арсовска: Автопат (детал), 1998
инсталација
Мирна Арсовска: Автопат, 1998
инсталација
Искра Димитрова: Funiculus umbilicalis, 1998
Искра Димитрова: Funiculus umbilicalis (детал)
1998
Благоја Маневски: Каум, 1995
Благоја Маневски: Чидат, 1995
Антонио Мазневски: Меѓувреме, 1997
инсталација
Антонио Мазневски: Меѓувреме (детал), 1997
инсталација
Моника Мотеска: Без наслов, 1996
Моника Мотеска: Без наслов (детал), 1996
Станко Павлески: Метална анатомија на љубовта – Ѕвезда – Птица – Куќа
1995/97
Станко Павлески: Светот во коцка или во круг – Сè е дел – Сè е проѕирно
1996/97
Јован Шумковски: Над површината, 1997
инсталација
Јован Шумковски: Затворено ехо (детал), 1996
инсталација
Јован Шумковски: Затворено ехо, 1996
инсталација
АвторЗрачења
2018-08-22T13:23:18+00:00 октомври 1st, 2000|Categories: Изложба, Галерија, Блесок бр. 17|