групна изложба: ДЕНЕС

/, Галерија, Блесок бр. 32/групна изложба: ДЕНЕС

групна изложба: ДЕНЕС

Славица Jанешлиева: Кршливоста на животот
2003
инсталација – дитални отпечатоци, јајца, чаши, полжави, огледало, чинии, дрвени кутии, 100 х 200 см.
Славица Jанешлиева: Кршливоста на животот
2003
инсталација – дитални отпечатоци, јајца, чаши, полжави, огледало, чинии, дрвени кутии, 100 х 200 см.
Славица Jанешлиева: Кршливоста на животот
2003
инсталација – дитални отпечатоци, јајца, чаши, полжави, огледало, чинии, дрвени кутии, 100 х 200 см.
Ана Стојковиќ: Од одредени причини…
2002-2003
… во еден момент теоријата мора да премине во пракса
без оглед на тоа дали последиците би биле катастрофални, а уште помалку
доколку нив не можеме ниту да ги предвидиме
2002 -2003
серија компјутерски цртежи, варијабилни димензии, нелимитирана едиција
Ирена Паскали: Zwischen
2001
инсталација: 6 објекти – човечки фигури – гипс, хартија, облека; 6 глинени мозоци, 6 чинии, 6 мерици; видео (6’38”)
Ирена Паскали: Zwischen
2001
инсталација: 6 објекти – човечки фигури – гипс, хартија, облека; 6 глинени мозоци, 6 чинии, 6 мерици; видео (6’38”)
Андреј Митевски: Милениумска порта
2003
инсталација: графички филмови (60х60 см.); метал (450х350 см.); полиестер (180х100 см.)
Андреј Митевски: Милениумска порта
2003
инсталација: графички филмови (60х60 см.); метал (450х350 см.); полиестер (180х100 см.)
Андреј Митевски: Милениумска порта
2003
инсталација: графички филмови (60х60 см.); метал (450х350 см.); полиестер (180х100 см.)
Андреј Митевски: Милениумска порта
2003
инсталација: графички филмови (60х60 см.); метал (450х350 см.); полиестер (180х100 см.)
Авторгрупна изложба: ДЕНЕС
2018-08-22T13:35:56+00:00 јуни 1st, 2003|Categories: Изложба, Галерија, Блесок бр. 32|