Гоце Наневски

Гоце Наневски

Хоризонт-а
инсталација и видео, димензии променливи;
(десет фото-објекти, 98 х 71 х 6,5 см.; еден фото-објект, 44 х 34 х 6,5 см.; видео, 2′ 28”)
Мала галерија, 23.04.-25.05.2009
Хоризонт-а
инсталација и видео, димензии променливи;
(десет фото-објекти, 98 х 71 х 6,5 см.; еден фото-објект, 44 х 34 х 6,5 см.; видео, 2′ 28”)
Мала галерија, 23.04.-25.05.2009
Хоризонт-а
инсталација и видео, димензии променливи;
(десет фото-објекти, 98 х 71 х 6,5 см.; еден фото-објект, 44 х 34 х 6,5 см.; видео, 2′ 28”)
Мала галерија, 23.04.-25.05.2009
Хоризонт-а
инсталација и видео, димензии променливи;
(десет фото-објекти, 98 х 71 х 6,5 см.; еден фото-објект, 44 х 34 х 6,5 см.; видео, 2′ 28”)
Мала галерија, 23.04.-25.05.2009
Хоризонт-а
инсталација и видео, димензии променливи;
(десет фото-објекти, 98 х 71 х 6,5 см.; еден фото-објект, 44 х 34 х 6,5 см.; видео, 2′ 28”)
Мала галерија, 23.04.-25.05.2009
Хоризонт-а
инсталација и видео, димензии променливи;
(десет фото-објекти, 98 х 71 х 6,5 см.; еден фото-објект, 44 х 34 х 6,5 см.; видео, 2′ 28”)
Мала галерија, 23.04.-25.05.2009
Хоризонт-а
инсталација и видео, димензии променливи;
(десет фото-објекти, 98 х 71 х 6,5 см.; еден фото-објект, 44 х 34 х 6,5 см.; видео, 2′ 28”)
Мала галерија, 23.04.-25.05.2009
Хоризонт-а
инсталација и видео, димензии променливи;
(десет фото-објекти, 98 х 71 х 6,5 см.; еден фото-објект, 44 х 34 х 6,5 см.; видео, 2′ 28”)
Мала галерија, 23.04.-25.05.2009
Хоризонт-а
инсталација и видео, димензии променливи;
(десет фото-објекти, 98 х 71 х 6,5 см.; еден фото-објект, 44 х 34 х 6,5 см.; видео, 2′ 28”)
Мала галерија, 23.04.-25.05.2009
Хоризонт-а
инсталација и видео, димензии променливи;
(десет фото-објекти, 98 х 71 х 6,5 см.; еден фото-објект, 44 х 34 х 6,5 см.; видео, 2′ 28”)
Мала галерија, 23.04.-25.05.2009
2018-08-22T13:05:08+00:00 април 29th, 2009|Categories: Изложба, Галерија, Блесок бр. 65|