Владимир Кончар (Секогаш гладен поглед)

/, Галерија, Блесок бр. 66/Владимир Кончар (Секогаш гладен поглед)