Владимир Кончар (Набљудувајќи ја уметноста)

/, Галерија, Блесок бр. 66/Владимир Кончар (Набљудувајќи ја уметноста)