Skopje secret spots – истражувачки проект

/, Галерија, Блесок бр. 138 - 139/Skopje secret spots – истражувачки проект