In the Depths of Memory:

/, Literature, Blesok no. 137/In the Depths of Memory:

In the Depths of Memory:

Anchevski, Zoran. Za tradicijata. Skopje: Magor, 2007.
Gjuzel, Bogomil. Istorijata kako mashtea. Skopje: Misla, 1971.
—————. Bovcha. Skopje: Magor, 2002.
—————. Izbrani pesni: Ostrov na kopno. Bitola: Mikena, 2008.
Gjurchinov, Milan. Pred pragot na idninata. Skopje: Makedonska kniga, 1991.
Gjurchinova, Anastasija. Konteksti. Skopje: Kultura, 2006.
Mickovikj, Slobodan. Tretata generacija. Skopje: Detska radost, 1995.
Kapushevska Drakulevska Lidija. Poetika na nesoznajnoto. Skopje: Magor, 2001.
Nanevski, Dushko. Makedonska poetska shkola. Skopje: Misla, 1977.
Stranskite vlijanija vo makedonskata literatura i kultura vo 50-te i 60-te godini. Skopje: MANU, 1996.
Kjulavkova, Katica. Demonot na tolkuvanjeto. Skopje: MANU, 2009.

Chinitz, David. (ed.). A Companion to T. S. Eliot. UK: Wiley-Blackwell, 2009.
Eliot, T. S. The Complete Poems & Plays. London: Faber and Faber, 1969.
—————. Selected Prose of T. S. Eliot. Ed. Frank Kermode. NY: HBR, 1975.
Gross, Harvey. “Gerontion and the Meaning of History”. PMLA, Vol. 73, No. 3 (June, 1958),
pp. 299-304.

 

Blesok, No. 113, 2017

AuthorIgor Popovski
2021-06-02T19:54:06+00:00 May 31st, 2021|Categories: Reviews, Literature, Blesok no. 137|0 Comments