Критика

//Критика
29 11, 2018

За „Шепотот на Данте“ од Силвија Митевска (Или-или, 2018)

2018-11-29T08:59:28+00:00 ноември 29th, 2018|Categories: Литература, Критика, Блесок бр. 122|Tags: |

Втората книга на Силвија Митевска, Шепотот на Данте (Или-или, 2018) содржи девет раскази кои сосема се разликуваат еден од друг. [...]

19 09, 2018

Кон книгата Гласови на новиот век: Зошто ни е потребна оваа книга?

2018-09-20T12:50:06+00:00 септември 19th, 2018|Categories: Литература, Критика, Блесок бр. 120 - 121|

Наместо предговор ЗОШТО НИ Е ПОТРЕБНА ОВАА КНИГА? (кон книгата Гласови на новиот век: избор од поновата македонска поезија, ПНВ [...]

27 03, 2018

СПЕКТРИТЕ НА КУСИОТ РАСКАЗ ВО ЕДИЦИЈАТА – ДРУГА ПРИКАЗНА

2018-11-26T11:39:23+00:00 март 27th, 2018|Categories: Литература, Критика, Блесок бр. 118|

(Кон едицијата Друга приказна, Уредници: Никола Гелевски, Иван Шопов, Скопје) 1. Во воведната студија кон Антологијата на кратката прозна форма [...]

3 01, 2018

„Каналот Мусолини“ на Антонио Пенаки – ведар поглед на мрачните периоди кои ги има во историјата на секој народ

2018-09-25T12:55:12+00:00 јануари 3rd, 2018|Categories: Литература, Критика, Блесок бр. 117|

Секој период има роман кој ја раскажува неговата приказна, секоја држава има своја историја која ја утврдува и фиксира нејзината [...]

21 10, 2017

„Oтсуството на јазикот е причината за мојата вечна несоница“: Повикани сме да го воскреснеме зборот

2018-10-30T11:15:37+00:00 октомври 21st, 2017|Categories: Литература, Критика, Блесок бр. 116|

јули, 2017 година Книгата на Огнен Чемерски Триста ветрила! Или за преведувањето и за пребродувањето (Блесок, 2015), во која тој [...]

22 03, 2017

Ловец сум на моменти, што ретко кога успевам да ги уловам

2018-08-21T17:20:36+00:00 март 22nd, 2017|Categories: Литература, Критика, Блесок бр. 112|

Најмладиот педесетгодишник во македонската поезија намерно оди разбушавен Критиката често, во неможност (или несакање) подетално да се позанимава со одредени [...]