Критика

//Критика
30 03, 2019

Во потрага по идентитетот

2019-04-16T10:34:56+00:00 март 30th, 2019|Categories: Литература, Критика, Блесок бр. 124|Tags: , |

Македонската книжевна публика треба постојано да се задоволува со нови авторски ракописи што го освежуваат богатиот и обемен опус на [...]

29 11, 2018

За „Шепотот на Данте“ од Силвија Митевска (Или-или, 2018)

2018-11-29T08:59:28+00:00 ноември 29th, 2018|Categories: Литература, Критика, Блесок бр. 122|Tags: |

Втората книга на Силвија Митевска, Шепотот на Данте (Или-или, 2018) содржи девет раскази кои сосема се разликуваат еден од друг. [...]

19 09, 2018

Кон книгата Гласови на новиот век: Зошто ни е потребна оваа книга?

2018-09-20T12:50:06+00:00 септември 19th, 2018|Categories: Литература, Критика, Блесок бр. 120 - 121|

Наместо предговор ЗОШТО НИ Е ПОТРЕБНА ОВАА КНИГА? (кон книгата Гласови на новиот век: избор од поновата македонска поезија, ПНВ [...]

27 03, 2018

СПЕКТРИТЕ НА КУСИОТ РАСКАЗ ВО ЕДИЦИЈАТА – ДРУГА ПРИКАЗНА

2018-11-26T11:39:23+00:00 март 27th, 2018|Categories: Литература, Критика, Блесок бр. 118|

(Кон едицијата Друга приказна, Уредници: Никола Гелевски, Иван Шопов, Скопје) 1. Во воведната студија кон Антологијата на кратката прозна форма [...]