Критика

//Критика
5 08, 2020

Кога линијата ќе се расприкаже

2020-08-14T21:15:47+00:00 август 5th, 2020|Categories: Литература, Критика, Блесок изданија, Блесок бр. 130 - 132|Tags: |

(за графичката микропроза на Перо Георгиев) Она што го работи Перо Георгиев и што многумина нѐ освои првин на социјалните [...]

18 12, 2019

Кои се десетте најдобри раскази на светот?

2019-12-27T12:00:13+00:00 декември 18th, 2019|Categories: Литература, Критика, Блесок бр. 129|

Антологијата на „Темплум“ Десетте најдобри раскази на светот (Темплум, 2019) е вистинско освежување на македонската книжевна сцена. Реткост е појавата [...]

1 10, 2019

Мотивот на природата во македонската и кинеската народна поезија

2019-10-21T10:14:05+00:00 октомври 1st, 2019|Categories: Литература, Критика, Блесок бр. 128|

Вовед Народното творештво и книжевност секогаш претставувале најтраен и најфлексибилен метод за запишување и зачувување на меморијата и животот на [...]

30 03, 2019

Во потрага по идентитетот

2019-04-16T10:34:56+00:00 март 30th, 2019|Categories: Литература, Критика, Блесок бр. 124|Tags: , |

Македонската книжевна публика треба постојано да се задоволува со нови авторски ракописи што го освежуваат богатиот и обемен опус на [...]