Есеи

22 03, 2017

Компаративна книжевност, светска книжевност и етичка книжевна критика. Книжевната „инфра-другост“

2018-12-13T11:24:21+00:00 март 22nd, 2017|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 112|

Превод од англиски: Искра Анѓелова Уште од својата појава и широката употреба низ светската заедница на научниците во општествените науки, [...]

21 12, 2015

ПРОНИКНУВАЊЕТО НА ФЕНОМЕНОТ НА СЛОВЕНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И КУЛТУРА

2018-12-19T12:39:24+00:00 декември 21st, 2015|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 103-104|

На преминот од прасловенската до кирилометодиевската словенска цивилизација и култура Илија Велев ПРОНИКНУВАЊЕТО НА ФЕНОМЕНОТ НА СЛОВЕНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И КУЛТУРА [...]