Есеи

30 03, 2016

Принципот слобода vs. стапиците на стравот

2018-08-21T17:20:38+00:00 март 30th, 2016|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 106|

за поезијата на Алеш ДебељакТака, ‚принципот слобода‘ станува основниот творечки принцип на Дебељак. Принципот слобода, токму затоа што е освестен, [...]

21 12, 2015

ПРОНИКНУВАЊЕТО НА ФЕНОМЕНОТ НА СЛОВЕНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И КУЛТУРА

2018-08-21T17:20:39+00:00 декември 21st, 2015|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 103-104|

На преминот од прасловенската до кирилометодиевската словенска цивилизација и култура Илија Велев ПРОНИКНУВАЊЕТО НА ФЕНОМЕНОТ НА СЛОВЕНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И КУЛТУРА [...]