Есеи

19 09, 2018

Враќање на праизворот

2018-09-20T12:51:02+00:00 септември 19th, 2018|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 120 - 121|Tags: , |

Кон јубилејот 30 години Поетска ноќ во Велестово Поезијата е единственото нешто што го чува исконското млеко на јазикот и [...]

21 10, 2017

Зошто се гради поетска слика или за опредметувањето на песните Црвената количка од Вилијам Карлос Вилијамс и Анегдота за теглата од Валас Стивенс

2018-08-21T17:20:34+00:00 октомври 21st, 2017|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 116|

Една од најпознатите песни на Вилијамс е кусата Црвената количка („The Red Wheelbarrow“) каде преку начинот на градење на поетската [...]

22 03, 2017

Компаративна книжевност, светска книжевност и етичка книжевна критика. Книжевната „инфра-другост“

2018-08-21T17:20:36+00:00 март 22nd, 2017|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 112|

Превод од англиски: Искра АнѓеловаУште од својата појава и широката употреба низ светската заедница на научниците во општествените науки, поимот [...]