Книги

/Книги

Мојот чичо Автобусчија

 Роман од Ема Понграшиќ (2016)Превод од хрватски: Лавинија Шувака.Едиција Бушавко книга 07 Цена: 350 ден. Купи Обратете се: е-пошта: shop@blesok.com.mk [...]

Тие

Поезија од Ива Дамјановски (2017) Едиција Награда Игор Исаковски книга 01 Цена: 100 ден. Купи [...]

Едно во друго

Роман од Моник Швитер (2017) Превод од германски јазик Емилија Томовска-Бојковска. Едиција с.р., книга 49 Цена: 500 ден. [...]