Блесок бр. 98

//Блесок бр. 98

септември-октомври, 2014

2 11, 2000

За хуморот

2018-08-21T17:22:00+00:00 ноември 2nd, 2000|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 98|

(извадок)Комедијата и нејзината спротивност потекнуваат од истото чувство и се заточени во процесот кој резултира од истото. Во неговата необичност [...]