Блесок бр. 97

//Блесок бр. 97

јули-август, 2014

23 08, 2014

Меѓузависноста на сликата и текстот во рамки на композицијата

2018-08-21T17:20:43+00:00 август 23rd, 2014|Categories: Осврти, Галерија, Блесок бр. 97|

Фрагмент 6.#1 Во делата на Владимир Лукаш забележлива е спонтаноста и условната природност при комбинирањето на двете „граматики“, меѓузависноста на [...]

23 08, 2014

Изгрев на залез – постапокалиптична реа на транзицијата

2018-08-21T17:20:43+00:00 август 23rd, 2014|Categories: Осврти, Галерија, Блесок бр. 97|

#1 Хотелот Изгрев, објект парадигматичен по своите предимензионирани пропорции, наменет за масовен туризам што се промовирал како составен дел од [...]