Блесок бр. 95

//Блесок бр. 95

март-април, 2014

15 05, 2014

Неискажаната можност на јазикот

2018-08-21T17:20:45+00:00 мај 15th, 2014|Categories: Литература, Критика, Блесок бр. 95|

Поетските тишини кај Маларме и РилкеI. Вовед: современост, поезија, тишина Последните и неусогласени дефиниции на „модерноста“ заеднички укажуваат на една [...]

15 05, 2014

Пренос

2018-08-21T17:20:45+00:00 мај 15th, 2014|Categories: Осврти, Галерија, Блесок бр. 95|

#5 Тема поврзана со потсвеста и несвесното префрлање на емоциите во секоја форма… Љубов, бес, омраза, недоверба… претставени на посебен [...]