Блесок бр. 74

//Блесок бр. 74

септември-октомври, 2010

8 09, 2010

Романот „Разум“ од Рудолф Слобода на српски јазик

2018-08-21T17:21:02+00:00 септември 8th, 2010|Categories: Литература, Критика, Блесок бр. 74|

(Рудолф Слобода: Разум. Зрењанин: Агора, 2007)#1 Преводите од словачката литература на српски и на хрватски јазик бележат исклучителен дефицит. Прозападната [...]

8 09, 2010

Инсценирање на реалноста со намера да се открие историската парадигма

2018-08-21T17:21:01+00:00 септември 8th, 2010|Categories: Осврти, Галерија, Блесок бр. 74|

Алтернативното толкување на минатото во документарниот филмКонкретните случаи на чешки и на словачки документарни филмови што се занимаваат со темата [...]

8 09, 2010

Поглед на современата единка

2018-08-21T17:21:01+00:00 септември 8th, 2010|Categories: Литература, Критика, Блесок бр. 74|

(Бала: Двосаменост; Љубљана, Друштво „Апокалипса“, 2005;Избор и поговор: Станислава Хробакова-РепарПревод: Шпела Шрамел во соработка со Станислава Хробакова-Репар)#1 Оваа збирка раскази [...]

8 09, 2010

Три музички имиња

2018-08-21T17:21:01+00:00 септември 8th, 2010|Categories: Осврти, Звук, Блесок бр. 74|

#1 Скута и Пјацек веќе петнаесет години соработуваат на импровизирани и компонирачки проекти. Нумерата Acoustic Breakcore претставува исклучително акустички перформанс [...]