Блесок бр. 74

//Блесок бр. 74

септември-октомври, 2010

8 09, 2010

Поглед на современата единка

2018-08-21T17:21:01+00:00 септември 8th, 2010|Categories: Литература, Критика, Блесок бр. 74|

(Бала: Двосаменост; Љубљана, Друштво „Апокалипса“, 2005;Избор и поговор: Станислава Хробакова-РепарПревод: Шпела Шрамел во соработка со Станислава Хробакова-Репар)#1 Оваа збирка раскази [...]

8 09, 2010

Три музички имиња

2018-08-21T17:21:01+00:00 септември 8th, 2010|Categories: Осврти, Звук, Блесок бр. 74|

#1 Скута и Пјацек веќе петнаесет години соработуваат на импровизирани и компонирачки проекти. Нумерата Acoustic Breakcore претставува исклучително акустички перформанс [...]

8 09, 2010

Бунар

2018-08-21T17:21:00+00:00 септември 8th, 2010|Categories: Поезија, Блесок бр. 74|

Превод од словачки: Звонко Танески1. Црн свет, светла трага во водата а во трагата срча од стакло 2. Се наведнуваш [...]