Блесок бр. 33

//Блесок бр. 33

Јули-Август, 2003

1 08, 2003

Постмодерниот теориско-естетички систем на Жан Франсоа Лиотар

2018-08-21T17:21:41+00:00 август 1st, 2003|Categories: Литература, Критика, Блесок бр. 33|

согледан низ призмата на политичкото - постмодерната како незавршен проект - поимот на политичкото - За многумина е познато дека [...]