Блесок бр. 29

//Блесок бр. 29

ноември-декември, 2002

1 11, 2002

Влијанието на онтологијата врз филозофијата на политиката во Античка Кина

2018-08-21T17:21:45+00:00 ноември 1st, 2002|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 29|

Вовед Меѓу истражувачите на кинеската филозофија и компаративните филозофи постои општо прифатено гледиште дека кинеските филозофи, за разлика од европските [...]