Блесок бр. 106

//Блесок бр. 106

март-април, 2016

30 03, 2016

Принципот слобода vs. стапиците на стравот

2018-08-21T17:20:38+00:00 март 30th, 2016|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 106|

за поезијата на Алеш ДебељакТака, ‚принципот слобода‘ станува основниот творечки принцип на Дебељак. Принципот слобода, токму затоа што е освестен, [...]

30 03, 2016

АНОМАЛИИ: Не-дисциплинарни естEтички конструкции – Политики и граници на интерпретацијата Самостојна изложба

2018-08-21T17:20:38+00:00 март 30th, 2016|Categories: Осврти, Галерија, Блесок бр. 106|

(Иницијатива КООПЕРАЦИЈА, Скопје, 24-28 јуни 2014) Изложбата „Аномалии“ во основа се занимава со различни аспекти на сложените меѓуодноси помеѓу сликата [...]