Љубовта умира и други песни

/, Блесок бр. 75/Љубовта умира и други песни

Љубовта умира и други песни

Љубовта умира…
Кога би можел…
Мала тревка во полето…
Премногу сме поминале
Обично лудило
Комшија
Бевме, а сега не сме
Старозаветна жена
Недоречен

А мори Маја
ти чудно женче
од висока планина
такви како тебе
скоро веќе и да нема
зашто жениве денешни
и исто ако личат
не се исти сосема
и постојано се бричат
по нозете, под мишките
и на други места
а крајно време
е и брадица да пуштат
па да се изедначат
со кутрите и никакви
градски мажиња
со мазни раце
и нежни обравчиња

2018-08-21T17:21:00+00:00 декември 21st, 2010|Categories: Поезија, Блесок бр. 75|