Гледајќи те

Гледајќи те

Гледајќи те
Замислен разговор
Дали сум ти?
Известување за погреб
Велосипед
Реалност
Еден од три

Дали сум ти далеку? Не многу
Еден автобус плус ферибот плус трамвај

Дали сум ти забранет? Не претерувај
Кога и да те погледнам в очи
Неповратност сум на скоро ископан тунел

Јас сум ти дете, нека
Сакам да те оптеретувам кога сум со тебе

Мачен сум ти, знам
Понекогаш правам гужва, госпоѓице

Потпрен сум ти, не мрдај
Како еден бран што се спојува со друг

Ноќ сум ти и ден
Злобна лисица на неодлучноста

Копнежлив сум ти
Не се сретнавме предоцна, нели?

Можеби сум ти проблем
Ќе успееш ли пак да почнеш од нула?

Бела хартија за пишување сум ти
Мирис на пресно изострен молив

Сега сум ти
Ентузијазам на часовник штотуку поправен

Подоцна сум ти, секогаш сум ти, ти сум ти

„Да одиме“ сум ти
Сигурна ли си?

Јас сум основно прашање
Што ти е поставено

По англискиот превод на Робин Марсак

2018-08-21T17:20:42+00:00 ноември 9th, 2014|Categories: Поезија, Блесок бр. 99|