Графички приказни

Графички приказни

пролетна сопка

на пролетта не и успева да залета: чекор напред, два назад. па сопка.

превртена пролет

референтната точка по која баба ми го нагодуваше внесот на секоја слика беше изместена. беа проретчени сите нејзини фонетски филтри. јазикот-инфициран. тоа што нема да не убие од прва, ќе проба од втора.

АвторПеро Георгиев