Графички приказни

Графички приказни

животот е тежок, ама никој(а) не се охрабрил(а) да побара од него слободен ден.

дедо ми немаше посебна порака, велеше: да останеме само луѓе додека науката не докаже дека сме нешто друго.

пролетна трорачицa

дедо ми знаеше дека конфликтот е единствениот резистентен код во генетичката структура на човекот, константа за постојан регрес.(зграпча камен и го акна по сопствената тимба – космос. постави нулта точка: кривата мора да ја смени насоката.)

АвторПеро Георгиев