Графички приказни

Графички приказни

светот не умееше да сопре. вртеше, расфрлаше семе за нови приказни.
ја крена (баба ми) главата нагоре, ѕвездите ги виде како точки на неми приказни; тие наjјасно зборуваат.
трепна и сврте страница.

хамлета го мачеше прашањето да се биде или да не се биде.
со игор исаковски е јасно: беше и остана.
поетите умеат да се носат со смртта.

Оливера Ќорвезировска: Кога линијата ќе се расприкаже

АвторПеро Георгиев