Petar Chuhov: Haiku from book „Safety pins“

/, Literature, Blesok no. 128/Petar Chuhov: Haiku from book „Safety pins“

Petar Chuhov: Haiku from book „Safety pins“

6
autumn sun
two coins over
my mother’s eyes

есенно слънце
две монети върху
очите на мама

есенско сонце
две парички врз
очите на мама

7
full moon
an orange from the bowl
is missing

пълнолуние
един портокал от купата
липсва

полна месечина
во садот за овошје недостига
еден портокал

8
after the earthquake
a small crack
on the headstone

след земетръса
пукнатина
по надгробния камък

по земјотресот
пукнатинка на
надгробната плоча

9
shopwindow
the beggar’s reflection
wears new clothes

витрина
отражението на просяка
в нови дрехи

излог од бутик
одразот на просјакот
в нови алишта

10
first snow
footprintsleading
to the cobbler’s shop

първи сняг
пътечка от стъпки
до обущаря

прв снег
стапките водат до
дуќанот на чевларот

AuthorPetar Tchouhov
2019-10-21T10:14:54+00:00 October 1st, 2019|Categories: Poetry, Literature, Blesok no. 128|0 Comments