In the Depths of Memory:

/, Literature, Blesok no. 113/In the Depths of Memory:

In the Depths of Memory:

Bogomil Gjuzel’s “Sick Dojchin” and T. S. Eliot’s “Gerontion”
Who is Gerontion?
Who is Sick Dojchin?
Differences and similarities
References

Anchevski, Zoran. Za tradicijata. Skopje: Magor, 2007.
Gjuzel, Bogomil. Istorijata kako mashtea. Skopje: Misla, 1971.
—————. Bovcha. Skopje: Magor, 2002.
—————. Izbrani pesni: Ostrov na kopno. Bitola: Mikena, 2008.
Gjurchinov, Milan. Pred pragot na idninata. Skopje: Makedonska kniga, 1991.
Gjurchinova, Anastasija. Konteksti. Skopje: Kultura, 2006.
Mickovikj, Slobodan. Tretata generacija. Skopje: Detska radost, 1995.
Kapushevska Drakulevska Lidija. Poetika na nesoznajnoto. Skopje: Magor, 2001.
Nanevski, Dushko. Makedonska poetska shkola. Skopje: Misla, 1977.
Stranskite vlijanija vo makedonskata literatura i kultura vo 50-te i 60-te godini. Skopje: MANU, 1996.
Kjulavkova, Katica. Demonot na tolkuvanjeto. Skopje: MANU, 2009.

Chinitz, David. (ed.). A Companion to T. S. Eliot. UK: Wiley-Blackwell, 2009.
Eliot, T. S. The Complete Poems & Plays. London: Faber and Faber, 1969.
—————. Selected Prose of T. S. Eliot. Ed. Frank Kermode. NY: HBR, 1975.
Gross, Harvey. “Gerontion and the Meaning of History”. PMLA, Vol. 73, No. 3 (June, 1958),
pp. 299-304.

AuthorIgor Popovski
2018-08-21T17:22:27+00:00 June 12th, 2017|Categories: Reviews, Literature, Blesok no. 113|0 Comments